Сура
Сура
30
Сура
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Джуз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Сура 30, Ар-Рум (Римляне)
30:6
по обещанию
по обещанию
от Аллаха
от Аллаха
Не
Не
меняет
меняет
Аллах
Аллах
Своего обещания
Своего обещания
но однако
но однако
большинство
большинство
людей
людей
не
не
не знает
не знает